De bureaucratische cultuur

Gerelateerde afbeelding

De typologie volgens beroepscultuur Binnen deze typologie wordt een viertal beroepsculturen beschreven aan de hand van (centrale) metaforen of mythen. Deze metaforen ontstaan doordat verschillende beroepsgroepen specifieke idealen nastreven. Deze idealen hebben consequenties voor het type cultuur, waarbinnen de organisatieleden het beste kunnen functioneren.
Deze cultuur is gebaseerd op rationaliteit. Hierdoor kunnen organisatieleden doelgericht vergaderruimte huren amsterdam hun werk doen. Gestelde organisatiedoelen kunnen door deze gerichtheid het beste gerealiseerd worden. Organisatieleden zijn in hun dagelijks werk gebonden aan een veelheid van regels en procedures. Taken zijn onderling nauwkeurig afgebakend. Ieder organisatielid is een schakeltje in een groter geheel. Wanneer de organisatieleden maar volgens de opzet van dit systeem hun werk doen, worden de doelen vanzelf gehaald. De bureaucratische cultuur vinden we niet alleen terug bij overheidsinstellingen, maar ook bij andere organisaties. De bureaucratische cultuur heeft veel weg van de rollencultuur van Handy.
De ambtelijke cultuur Overheidsinstellingen hebben naast bureaucratische ook specifieke kenmerken, die vergaderruimte huren eindhoven samenhangen met hun maatschappelijke functie. Deze maatschappelijke functie bestaat uit het ordenen en sturen van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en processen. Het uitoefenen van deze maatschappelijke functie leidt tot een ambtelijke cultuur met een sterke interne oriƫntatie. Deze cultuur heeft zijn eigen mythen, zoals:6