Gebruik weinig tijd

Gerelateerde afbeelding

Gebruik weinig tijd. Zorg ervoor dat klanten tevreden zijn en dat er continu naar nieuwe afzetmogelijkheden wordt gezocht door een goede onderlinge samenwerking van werknemers. De Kinetic Enterprise is in staat om individuele behoeften van de klant continu te bevredigen en zorgt ervoor dat er sneller dan de concurrentie wordt ingesprongen op nieuwe afzetmogelijkheden.
Om dit te realiseren zullen leiders en werknemers moeten samenwerken. Ook zal de infrastructuur zodanig moeten worden ingericht, dat op elk moment beslissingen genomen kunnen worden, er innovatie plaatsvindt en er geleverd kan worden. Processen en technologie zullen zodanig moeten worden ontworpen dat ze de interactie met klanten, van het begin tot het eind, kunnen afhandelen.
• losjes, gekoppelde eenheden en teams, rond product/markt-combinaties • decentralisatie • vermenging van denkers (staf) en doeners (lijn) • coördinatie door overleg Cultuur: er is sprake van een taakcultuur, die de volgende kenmerken heeft: • flexibel • probleemgericht • creatief Systemen: de systemen hebben een ondersteunende functie. Kenmerken van de systemen zijn: • informatie voor reflectie • informatie voor handelen • de complexiteit bevattend
De complexiteit en flexplek huren amsterdam gevarieerdheid van de omgeving is maatgevend voor de manier waarop de organisatie georganiseerd dient te worden. Alleen door de verscheidenheid van de omgeving op te nemen in de organisatie zelf kan het lerende vermogen van een organisatie effectief tot stand komen en worden vergroot. Lerende organisaties zien de daardoor optredende tegenstellingen in de organisatie niet als bedreigingen, maar als een uitdaging collectief verder te komen.
Lerende organisaties flexplek huren eindhoven leggen veel nadruk op het personeelsbeleid in hun organisatie. Binnen het personeelsbeleid is het opleidingsbeleid een belangrijk instrument om het lerende vermogen van de organisatie te vergroten. Het personeelsbeleid, met daarbinnen het opleidingsbeleid, legt de brug tussen de leergerichte medewerker en de leergerichte organisatie.