Gerelateerde afbeelding

Volgens het humanisme vinden ervaringen binnen in ons plaats en moeten we de betekenis van alles wat er gebeurt in onszelf zoeken, waarmee we het hele universum zin geven. Data├»sten geloven dat ervaringen geen waarde hebben als ze niet worden gedeeld en dat we de zin van het leven niet in onszelf hoeven te zoeken. Sterker nog, dat kunnen we niet eens. We hoeven alleen onze ervaringen maar vast te leggen voor opname in de grote dataflow, dan zullen de algoritmen de zin ervan wel ontdekken en zeggen wat we moeten doen. Twintig jaar geleden maakte iedereen zich vrolijk over Japanse toeristen, omdat die altijd camera’s bij zich hadden en alles wat bewoog op de foto zetten. Nu doet zakelijke energie iedereen dat. Als je naar India gaat en een olifant ziet, kijk je niet naar die olifant met de gedachte: ‘Wat voel ik hierbij?’ Daar heb je helemaal geen tijd voor, want je moet je smartphone zoeken, een foto van de olifant nemen, die op Facebook zetten en vervolgens om de twee minuten checken hoeveel likes je al hebt. Het bijhouden van een dagboek-een heel gewone humanistische bezigheid van vroegere generaties -klinkt veel jongeren van nu volstrekt zinloos in de oren. Waarom zou je iets opschrijven als verder niemand het kan lezen? Het nieuwe motto luidt: ‘Als je iets meemaakt, leg het dan vast. Als je iets vastlegt, upload het dan. Als je iets uploadt, deel het dan.’ In dit boek hebben we ons meermalen afgevraagd wat mensen superieur maakt aan andere dieren. Het data├»sme heeft een nieuw, simpel antwoord. Op zich zijn menselijke ervaringen helemaal niet superieur aan de ervaringen van wolven of olifanten. Het ene stukje data is net zoveel waard als het andere. Maar mensen kunnen gedichten en blogs over hun ervaringen schrijven en die online zetten, waarmee ze het wereldwijde dataverwerkingssysteem verrijken. Daarom tellen hun stukjes data mee. Wolven kunnen dit niet. Vandaar dat alle ervaringen van wolven – hoe diep en complex ook – volstrekt waardeloos zijn. Geen wonder dat we altijd zo druk zijn met het omzetten van ervaringen in zakelijke energie vergelijken data. Niet omdat het trendy is, maar omdat het een kwestie van overleven is. We moeten onszelf en het systeem bewijzen dat we nog waarde hebben. En die waarde hangt niet af van de ervaringen die je hebt, maar van het omzetten van die ervaringen in vrij stromende data.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *