Het nationalisme

Gerelateerde afbeelding

Hitlers oorlogservaringen onthulden hem de waarheid over de wereld: het is een jungle, die beheerst wordt door de gewetenloze wetten van de natuurlijke selectie. Zij die deze waarheid niet onder ogen willen zien, kunnen niet overleven. Als je wilt slagen, moet je de wetten van de jungle niet alleen begrijpen, maar ze ook vol overtuiging omarmen. Daarbij moet aangemerkt worden dat Hitler, net als de liberale antioorlogskunstenaars, de ervaringen van gewone soldaten verheerlijkte. Hitlers politieke carrière is zelfs een van de beste voorbeelden die we kennen van de immense autoriteit die in de twintigste-eeuwse politiek wordt toegeschreven aan de persoonlijke ervaring van kantoorruimte huren rotterdam gewone mensen. Hitler was geen hoge officier; hij is in vier jaar oorlog niet hoger gekomen dan de rang van korporaal. Hij had geen opleiding, geen beroep en geen politieke achtergrond. Hij was geen succesvolle zakenman of vakbondsactivist, hij had geen vrienden of familieleden op hoge posities en geen kapitaal van enige betekenis. Aanvankelijk had hij niet eens het Duitse staatsburgerschap. Hij was een straatarme immigrant. Toen Hitler zich tot de Duitse kiezers wendde en hun vertrouwen vroeg, kon hij maar één argument aanvoeren dat voor hem werkte: zijn ervaringen in de loopgraven hadden hem geleerd wat je nooit kunt leren op een universiteit, een militair hoofdkwartier of een ministerie. De mensen volgden hem en stemden op hem omdat ze zich met hem vereenzelvigden en omdat ze net als hij geloofden dat de wereld een jungle is en alles wat ons niet doodt, ons alleen maar sterker maakt. Waar het kantoorruimte huren utrecht liberalisme fuseerde met mildere versies van het nationalisme om de unieke belevingswereld van alle menselijke samenlevingen te beschermen, wezen evolutionair humanisten als Hitler bepaalde naties aan als voortrekkers van de menselijke vooruitgang en concludeerden daaruit dat deze naties iedereen die hun in de weg stond moesten neerknuppelen of zelfs uitroeien. Daarbij moeten we echter wel bedenken dat Hitler en de nazi’s maar één extreme versie van het evolutionair humanisme vertegenwoordigen. Net zoals de goelags van Stalin niet automatisch alle socialistische ideeën en argumenten tenietdoen, zo moeten de gruwelen van het nazisme ons ook niet verblinden voor de inzichten die het evolutionair humanisme ons eventueel te bieden heeft. Het nazisme is geboren uit een versmelting van evolutionair humanisme met bepaalde rassentheorieën en ultranationalistische sentimenten. Niet alle evolutionair humanisten zijn racisten en niet elk geloof in het menselijke potentieel van verdere evolutie roept automatisch op tot het opzetten van politiestaten en concentratiekampen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *