Ethiek en politiek

Gerelateerde afbeelding

Wat opgaat voor ethiek en politiek, gaat ook op voor esthetiek. In de middeleeuwen werd kunst langs een objectieve meetlat gelegd. Wat mooi werd gevonden, hing niet af van menselijke grillen. De menselijke smaak werd eerder geacht zich aan te passen aan bovenmenselijke regels.
28. Paus Gregorius de Grote componeert de naarhem vernoemde gregoriaanse gezangen. De Heilige Geest zit in zijn favoriete duivenoutfit op zijn rechterschouder en fluistert hem de gezangen in. De Heilige Geest is de echte auteur van de kantoorruimte huren amsterdam gezangen en Gregorius is alleen een doorgeefluik. God is de ultieme bron van kunst en schoonheid.
Dat was volkomen logisch in een tijd waarin mensen geloofden dat kunst werd geïnspireerd door bovenmenselijke krachten en niet door menselijk gevoel. De hand van de schilder, dichter, componist en architect zou geleid worden door muzen, engelen en de Heilige Geest. Vaak kreeg de componist die een schitterende hymne had geschreven daar geen erkenning voor, om dezelfde reden dat de pen er geen erkenning voor kreeg. De pen werd vastgehouden en geleid door mensenhanden, die op hun beurt werden vastgehouden en geleid door de hand van God. Middeleeuwse geleerden hingen de klassieke Griekse theorie aan dat de bewegingen van hemellichamen een hemelse muziek creëren die het hele universum doordringt. Mensen zijn lichamelijk en geestelijk gezond als de innerlijke bewegingen van hun kantoorruimte huren eindhoven lichaam en ziel in harmonie zijn met de hemelse muziek van de sterren. Menselijke muziek moest dus de goddelijke melodie van de kosmos weergeven en niet de ideeën en grillen van componisten van vlees en bloed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *