Kunstmatige intelligentie

Gerelateerde afbeelding

Wacht uzelven, dat ulieder hart niet verleid worde, dat gij afwijkt, en andere goden dient, en u voor die buigt; dat de toorn des Heeren tegen ulieden ontsteke, en Hij den hemel toesluite, dat er geen regen zij, en het aardrijk zijn gewas niet geve; en gij haastelijk omkomt van het goede land, dat u de Heere geeft’ (Deuteronomium 11:13-17). Wetenschappers kunnen inmiddels veel meer dan de oudtestamentische God.
Dankzij kunstmest, industriële insecticiden en genetisch gemodificeerde gewassen overstijgt de agrarische productie tegenwoordig de hoogste verwachtingen die de eerste boeren van hun goden hadden. En de kurkdroge staat Israël is niet meer bang dat een boze godheid de hemelsluizen dichtgooit zodat het niet meer regent, want de Israëli’s hebben een gigantische kantoorruimte huren rotterdam ontziltingsinstallatie aan de Middellandse Zeekust gezet, zodat ze al hun drinkwater nu aan de zee kunnen onttrekken. Tot dusver hebben we met de goden van weleer geconcurreerd door steeds betere werktuigen te maken. In de niet al te verre toekomst zullen we wellicht supermensen creëren die niet alleen betere werktuigen hebben dan de oude goden, maar ook betere lichamelijke en mentale vermogens. Maar let wel, als we eenmaal zover zijn, dan zal goddelijkheid net zoiets alledaags worden als cyberspace, een wonderbaarlijk mirakel dat we gewoon voor lief nemen. We kunnen er vrij zeker van zijn dat mensen een gooi naar de goddelijkheid zullen doen, omdat mensen zoveel redenen hebben om zich zo’n upgrade te wensen en zoveel manieren om die te bereiken. Zelfs als één veelbelovend pad een doodlopende weg blijkt te zijn, zullen er altijd alternatieve kantoorruimte huren utrecht routes overblijven. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het menselijk genoom veel te complex zal blijken voor serieuze manipulatie, maar dat zegt nog niets over de ontwikkeling van interfaces tussen hersenen en computers, over nanorobots of kunstmatige intelligentie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *