De organisatiestructuur

Gerelateerde afbeelding

Er kunnen vier verschillende vormen van kwaliteitskringen in een orga- vormen nisatie worden onderscheiden: Brainstormgroepen: deze hebben een tijdelijk karakter en richten zich op één bepaald probleem. 2 Projectgroepen: problemen die hierin worden behandeld vragen om een snelle oplossing en zijn vaak van afdelingsoverstijgende aard. 3 Een kringenmodel: dit heeft flexplek huren amsterdam als kenmerk dat het een vast onderdeel uitmaakt van het totale kwaliteitsbeleid. In de organisatiestructuur is het kringenm odel echter nog nauwelijks ingebed. 4 De kwaliteitskring: deze heeft een duidelijke plaats in de organisatiestructuur. De plaats, de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd en het is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid.
Het verschil tussen een vorm van een kwaliteitskring en gewoon werkoverleg zit hem met name in de vrijwilligheid en hiermee de motivatie van de deelnemers. Een goed ingericht werkoverleg zou een zelfde functie als een kwaliteitskring kunnen vervullen. Het succes van een kwaliteitskring is afhankelijk van de vraag of de voorstellen die door de kwaliteitskring worden gedaan ook worden opgevolgd. Zo beweert Toyota dat
Gemiddeld honderd ideeën per werknemer ontvangt en dat er tachtig hiervan worden uitgevoerd. Ten slotte moet erop gewezen worden dat het invoeren van integrale flexplek huren eindhoven kwaliteitszorg of Total Quality Management niet gelijk is aan het invoeren van kwaliteitskringen maar slechts een onderdeel hiervan is.
In Kaizen is sprake van zowel een top-down- als een bottom-up-benadering. Top-down worden de beleidsdoelstellingen vertaald naar individuele doelstellingen en taken op het laagste niveau in de organisatie. Bottom-up gaat de informatie uit de kwaliteitscirkels en ideeënsystemen. Het voordeel hiervan is dat het zeer motiverend werkt op de organisatieleden. Volgens Masaaki Imai ligt het probleem in de invoering hiervan in Nederlandse bedrijven bij het ongeduld van de managers. Volgens hem hebben Japanners meer geduld en meer een lange-termijnvisie.
In figuur 11.3 worden de kwaliteitstechnieken van de belangrijkste personen op het gebied van kwaliteitszorg met elkaar vergeleken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *