Veranderingen

Gerelateerde afbeelding

Deze manager speelt op zeker. Veranderingen worden alleen doorgevoerd wanneer sterke en zwakke punten uitvoerig zijn geanalyseerd. De spirituele manager laat zich leiden door een droom over een andere of betere organisatie en ervaart een groot spanningsveld tussen de zaak zoals die is en zoals die eigenlijk ZOl! moeten zijn (‘management by dreams’). Deze manager ziet de kantoorruimte huren amsterdam medewerkers met hun enthousiasme, motivatie en creativiteit als het enige dat werkelijk telt.
Wanneer deze twee typen van managers gecombineerd worden, onstaat er een ijzersterk concept. De geschiedenis laat zien dat een dergelijke constructie alleen goed werkt als er sprake is van twee managers die op een of ander vlak al een heel nauwe of intieme relatie hebben, zodat ze elkaar blindelings kunnen aanvoelen en vertrouwen.
Beroemde voorbeelden van tweehoofdige leiderschap: Gandhi – Nehru Gerard -Anton Philips Patton -Eisenhower Deterding -Colijn (Shell) Rolls – Royce Mao Zeddong -Tsjou En Lai Daim Ier.
de directie of raad van bestuur hebben een collectieve verantwoordelijkheid voor het succes van de onderneming en niet voor een specifiek gedeelte. Binnen een ententestructuur hebben de directieleden of leden van de ententestructuur raad van bestuur zowel een individuele als een collectieve beslissingsbevoegdheid. Deze structuur zien we vooral in organisaties waar binnen de directie of raad van bestuur op bepaalde terreinen een grote kantoorruimte huren eindhoven deskundigheid aanwezig moet zijn. Naast de individuele beslissingsbevoegdheid op een specifiek gebied hebben de leden van directie of raad van bestuur op meer algemene gebieden een gemeenschappelijke beslissingsbevoegdheid.
In figuur 8.13 worden de individuele en collectieve beslissingsbevoegdheden schematisch weergegeven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *