Belangrijke externe factoren

Gerelateerde afbeelding

Wat zijn de meest belangrijke externe factoren die van invloed zijn op uw organisatie? Voor ons als Werving & Selectie-detacheringsbureau zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de belangrijkste externe factoren. Op die ontwikkelingen baseren wij ons beleid. De arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden, het segment van Content Executive, kent veel segmenten die allemaal hun eigen kenmerken hebben. Het gemeenschappelijke kenmerk is evenwel de dynamiek; de kantoorruimte huren amsterdam veranderingen in vraag en aanbod voor deze doelgroepen volgen elkaar snel op. Hierop inspelen is een absolute noodzaak om zowel de kandidaten als de opdrachtgevers de juiste dienstverlening te bieden.
Wat is het belangrijkst in het managen van effectieve teams? De meest effectieve teams zijn de volgende: • Teams met een opdracht die een duidelijk en herkenbare bijdrage levert aan de hoofddoelstelling van de organisatie en waarbij het resultaat van de opdracht voor de leden en de rest van de organisatie zichtbaar wordt gemaakt. • Teams die de manager eigenhandig voor de betreffende opdracht heeft uitgezocht en samengesteld.
Daarnaast spelen voldoende zelfstandigheid, verantwoordelijkheden en bevoegdheden een belangrijke rol. Ook het coachen van de manager bepaalt in hoge mate de effectiviteit: de coachingaanpak is voor elk individu anders en met name gebaseerd op kennis, ervaring en motivatie. Op deze wijze halen de teamleden het beste uit zichzelf en daarmee bereiken ze het beste voor het team en de gehele organisatie.
Wat is de belangrijkste management-les die u heeft geleerd? In mijn eerste baan hadden we ooit een prachtig plan voor een nieuwe activiteit. Het product was ontwikkeld, de kantoorruimte huren eindhoven markt was groot en groeiende, de naamsbekendheid en imago van ons bedrijf groot en goed, et cetera. Maar we waren te laat met de menselijke factor. We konden niet snel genoeg ervaren, deskundige en gemotiveerde medewerkers aantrekken. Het plan, consistent geformuleerd en prachtig ingebonden in een blauwe kaft, bleef een plan.

Veranderingen

Gerelateerde afbeelding

Deze manager speelt op zeker. Veranderingen worden alleen doorgevoerd wanneer sterke en zwakke punten uitvoerig zijn geanalyseerd. De spirituele manager laat zich leiden door een droom over een andere of betere organisatie en ervaart een groot spanningsveld tussen de zaak zoals die is en zoals die eigenlijk ZOl! moeten zijn (‘management by dreams’). Deze manager ziet de kantoorruimte huren amsterdam medewerkers met hun enthousiasme, motivatie en creativiteit als het enige dat werkelijk telt.
Wanneer deze twee typen van managers gecombineerd worden, onstaat er een ijzersterk concept. De geschiedenis laat zien dat een dergelijke constructie alleen goed werkt als er sprake is van twee managers die op een of ander vlak al een heel nauwe of intieme relatie hebben, zodat ze elkaar blindelings kunnen aanvoelen en vertrouwen.
Beroemde voorbeelden van tweehoofdige leiderschap: Gandhi – Nehru Gerard -Anton Philips Patton -Eisenhower Deterding -Colijn (Shell) Rolls – Royce Mao Zeddong -Tsjou En Lai Daim Ier.
de directie of raad van bestuur hebben een collectieve verantwoordelijkheid voor het succes van de onderneming en niet voor een specifiek gedeelte. Binnen een ententestructuur hebben de directieleden of leden van de ententestructuur raad van bestuur zowel een individuele als een collectieve beslissingsbevoegdheid. Deze structuur zien we vooral in organisaties waar binnen de directie of raad van bestuur op bepaalde terreinen een grote kantoorruimte huren eindhoven deskundigheid aanwezig moet zijn. Naast de individuele beslissingsbevoegdheid op een specifiek gebied hebben de leden van directie of raad van bestuur op meer algemene gebieden een gemeenschappelijke beslissingsbevoegdheid.
In figuur 8.13 worden de individuele en collectieve beslissingsbevoegdheden schematisch weergegeven.