Expertsystemen

Gerelateerde afbeelding

Onder een expertsysteem of kennissysteem kan worden verstaan: een geautomatiseerd systeem dat kennis (expertise) heeft op een bepaald gebied en waarbij het systeem, in dialoog met de gebruiker, problemen op dat gebied kan oplossen. Een structuur van een expertsysteem bestaat uit drie delen: • het eerste deel bestaat uit feiten en ervaringen van de expert(= de kennis en ervaringsbank); • het tweede deel is een redeneermechanisme dat gebruik maakt van de ingevoerde gegevens om een analyse te maken of een diagnose te stellen (= gevolgtrekkingssysteem); • het derde deel is de koppeling tussen het redeneermechanisme en de gebruiker(= besturingssysteem).
Expertsystemen zijn gevuld met feiten en ervaringen uit het kennisdomein van een expert. De feiten vormen de informatie die wijd verspreid en algemeen geaccepteerd is, met andere woorden boekenkennis. Ervaringen kantoorruimte huren amsterdam zijn echter persoonsgebonden en bestaan uit: vuistregels, schattingen en oordeelsvorming. Indien een systeem slechts gevuld is met boekenkennis dan wordt er gesproken van een kennissysteem. Expert- en kennissystemen worden aangeduid als de basistoepassingen van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence). Het grote voordeel van expertsystemen is dat ‘niet-experts’ zich kunnen laten ondersteunen bij besluitvorming met de kennis en ervaring van een expert. Ook verloopt de overdracht en distributie van kennis en ervaringen veel eenvoudiger en sneller.
De expert moet ervoor zorgen dat de benodigde expertise (feiten en ervaringen) in het systeem worden opgenomen. Verder zal de expert adviseren over de verbanden die in het systeem moeten worden gelegd (de functionaliteit van het redeneermechanisme). De gebruiker stelt het expertsysteem vragen en kantoorruimte huren eindhoven krijgt hierop een antwoord in de vorm van een advies en toelichting van het expertsysteem.
Volgens ramingen zullen expertsystemen steeds meer gebruikt worden voor zaken als medische diagnoses, het bewaken van de performance van investeringen en beleggingen, het afsluiten van effectentransacties, het plannen van juridische sancties en constructies op basis van jurisprudentie, hypotheekadviezen, kredietacceptaties en en het ontwerpen van industriële producten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *