Specifieke persoonlijke vaardigheden

Gerelateerde afbeelding

Naar verwachting zullen door de internationalisatie de managementstijlen meer op elkaar worden afgestemd. Mede door het aanbod van internationaal georiënteerde opleidingen zal de aankomende manager steeds minder moeite hebben zich staande te houden in een andere managementcultuur dan de nationale.
De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht geschonken aan de per- persoonlijke kantoorruimte huren amsterdam eigenschappen soonlijke eigenschappen van de manager. De manager staat als leider van de organisatie weer in het centrum van de belangstelling, waarbij, net als in de jaren dertig gedurende de Human Relations-beweging, veel aandacht is voor de mens. Dit blijkt ook al uit het belang van Human Resource Management als een van de kerntaken van de manager. Of hij hierin slaagt hangt nauw samen met zijn kantoorruimte huren rotterdam persoonlijk functioneren, wat weer sterk bepaald wordt door de wisselwerking van het werk en het privé-leven van de manager. De manager heeft een voorbeeldfunctie. voorbeeldfunctie Hij zal een visie moeten ontwikkelen en stil moeten staan bij zijn eigen waarden en normen. Daarom wordt aandacht geschonken aan waarden en normen van de manager en wordt een relatie gelegd tussen het privé en zakelijk functioneren. Tevens zullen specifieke persoonlijke vaardigheden van de manager de revue passeren en wordt stilgestaan bij een van de grootste managementkwalen, stress.
Met een werkweek van boven de vijftig uur blijft er voor de manager minder tijd over voor andere kantoorruimte huren eindhoven aandachtsgebieden, bijvoorbeeld het gezin. In het boek Wordt succes duur betaald? wordt door de auteurs een relatie gelegd tussen privé- en werkomstandigheden. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van een onderzoek onder 532 managers met meer dan twintig verschillende nationaliteiten waarvan kantoorruimte huren utrecht 95 procent Europese. ‘9 In dit boek wordt een antwoord gegeven op de veel geopperde stelling dat de moderne manager een professional op zakelijk gebied is maar thuis een amateur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *