Human Resource Management

Gerelateerde afbeelding

Kennismanagement
Veel ondernemingen zullen zich slechts kunnen handhaven als ze innoverend zijn. Voor innovatie heb je creatieve mensen nodig die het vermogen hebben om snel te leren. Kennis is een belangrijke productiefactor geworden in een snel veranderende samenleving. Kennis is het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Dit vermogen wordt verkregen met behulp van informatie, ervaring, vaardigheid en houding. Een kennismedewerker is iemand die voor de uitoefening van zijn functie voortdurend moet leren. Vanuit deze optiek is bijna iedereen in meer of mindere mate een kennismedewerker. Beschikbare kennis blijkt echter maar op korte termijn actueel door de snelle technologische veranderingen en omdat er steeds nieuwe producten en diensten op de markt komen. Iedereen zal dus zo snel mogelijk kennis moeten hebben van de nieuwste producten en diensten om deze te kunnen verkopen, te leveren en te ondersteunen. Ook verandert de concurrentiepositie van kantoorruimte huren utrecht organisaties voortdurend. Er komen nieuwe aanbieders op de markt die concurreren met bestaande organisaties met unieke concurrentievoordelen. Denk maar aan alle nieuwe aanbieders die Internet gebruiken als verkoop-en distributiekanaal. Het management van organisaties zal dus kennis moeten hebben van wat de concurrentie doet en snel moeten inspelen op nieuwe mogelijkheden.
Volgens Peter Drucker (zie hoofdstuk 4) is het de taak van het management om kennis aan te wenden en systematisch in te zetten. Ook bepaalt het management welke nieuwe kennis nodig is om de gestelde doelen van de organisatie te realiseren. In iedere organisatie liggen talrijke gegevens, is kennis beschikbaar en informatie aanwezig. Maar het is vaak moeilijk te traceren waar de gegevens, de kennis en de informatie te vinden zijn.  Succesvolle kennisondernemingen hebben een omgeving en een cultuur gecreëerd, waarin mensen worden gestimuleerd om te leren en om kennis te delen. Het gaat hierbij om lerende organisaties. Dit zijn organisaties die continu hun vermogen vergroten om hun eigen toekomst te creëren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *