De klassieke ‘taakgerichte organisatie’

Gerelateerde afbeelding

In Competitive Advantage of Nations (1990), stelt Porter dat succesfactoren van ondernemingen worden gecreëerd door een land of regio. Hij schetst in dit boek een aantal criteria op grond waarvan een onderneming de aantrekkelijkheid van een vestigingspunt kan beoordelen. Porter komt steeds vaker tot de conclusie dat uiteindelijk de omgeving van de organisatie de oorsprong is van duurzaam concurrentievoordeel.
Michael Hammer en herstructureren van bedrijfsprocessen Michael Hammer is een van de toonaangevende managementgoeroes van deze tijd. Hij was professor in de computerwetenschappen aan het MIT in de Verenigde Staten en is momenteel directeur van zijn eigen consultancy company. Samen met James Champy schreef hij het zeer succesvolle boek Re-engineering the Corporation, a Manifest fo r Business Revolution. In dit boek zet hij uiteen dat de laatste 500 jaar onze bedrijven waren gebaseerd op drie principes namelijk: 1 de basiseenheid van werk is de ‘taak’; 2 eenvoudige taken flexplek den haag worden verricht door laaggeschoolde mensen; 3 er bestaat een onderscheid tussen ‘uitvoerders’ en ‘managers’ (hiërarchie).
In een omgeving die langzaam verandert en zich kenmerkt door voorspelbaarheid en continuïteit bleken deze principes redelijk goed te werken. Echter in deze turbulente tijd met zijn snelle technologische ontwikkelingen en de opkomst van wereldwijde markten ligt de aandacht van organisaties op het vlak van flexibiliteit, kwaliteit, service en besparingen van overheadkosten.
Hierbij past niet meer de klassieke ‘taakgerichte organisatie’ waarbij ieder proces is onderverdeeld in allerlei subprocessen die vervolgens zijn verdeeld over de hele organisatie. Dit leidt immers tot onnodige traagheid, bureaucratie en inflexibiliteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *