De toekomstige concurrentiestrijd

Gerelateerde afbeelding

Een co re competence bestaat uit vier aspecten: technologie (hard- en software) 2 collectief leren (op verschillende niveaus en functies) 3 uniek (voor klanten en concurrentie) 4 gevarieerde toepassingen (voor verschillende doelgroepen en markten)
Enkele voorbeelden van care competences zijn: • Sony’s vermogen tot miniaturiseren • Philips’ laser disk expertise • Swatch’ ontwerp van producten • Coca-Cola’s unieke distributieconcept
Een afgeleide van care competences zijn care products. Dit zijn de componenten of halffabrikaten die bijdragen in de waarde van de eindproducten. Care products vormen eigenlijk een link tussen de care competenties en de final products (zie figuur 2.32).
De toekomstige concurrentiestrijd zal op alle drie de niveaus worden gevoerd, daarom is het van belang dat een onderneming op alle niveaus een partij van betekenis is. Lange-termijnsucces van ondernemingen hangt af van het vermogen om sneller dan vergaderruimte amsterdam de concurrentie en tegen lagere kosten care competences te ontwikkelen waaruit producten voortkomen voor markten die wellicht nu nog niet bestaan. Slechts als een onderneming zich beschouwd als een optelsom van care competences in plaats van product/markt-combinaties, zal het nieuwe vormen van relaties ontdekken. Een onderneming die zichzelf ziet als een expert in halfgeleiders en displays krijgt een andere visie op producten als horloges, rekenmachines, mini-televisies enzovoort.
Het denken en werken vanuit care competences vergt een geheel andere organisatie. Er zullen hoge eisen worden gesteld aan betrokkenheid, communicatie en toewijding van medewerkers om buiten de afdeling om te denken en te werken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *