De juiste informatie

Gerelateerde afbeelding

Hoe dan ook, ik werd mij tijdens het schrijven van dit boek ervan bewust dat verandering van het economische groeimodel noodzakelijk is. Het sterkste wapen dat we hebben om dit te realiseren is de bewustwording van het gewone volk over de nadelen van het huidige financiƫle systeem kenbaar maken. Alleen zo kan de macht van de llluminati worden afgebroken. Want wie wil er niet meer geld voor zorg, onderwijs en armoedebestrijding in plaats van rente en aflossingen te moeten betalen over de enorme overheidsschulden? Hoe meer mensen zich ervan bewust worden dat ons systeem moet veranderen om te overleven, hoe beter het is. Met deze wetenschap begon ik met het schrijven van het manuscript De vierde dimensie. Dit verhaal is niet zomaar op mijn pad gekomen, maar heeft het doel om bij te dragen aan de flexplek den haag bewustwording in onze samenleving.
Ik heb in de afgelopen jaren ervaren hoe Het Veld mijn leven stuurt. Toeval bestaat niet! Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zei Johan Cruijff ooit. Deze stelling geldt zeker ook voor toeval. De bizarste uitingen van toeval, kruisten mijn pad in de afgelopen jaren tijdens de totstandkoming van dit boek. Zo kreeg ik “toevallig” de complottheorie van John F. Kennedy onder ogen en werd ik attent gemaakt op een ruilsysteem van tijd, waarin mensen elkaar diensten verlenen in ruil voor tijd. In deze lokaal georganiseerde systemen komt er helemaal geen geld meer aan te pas. De bankencrisis met alles wat daaruit is voortgekomen, maakte ik van heel dichtbij mee. Zo vielen alle puzzelstukjes ineen en ontstond dit boek. Telkens als ik vast dreigde te lopen met mijn verhaal, was er weer een nieuwe opening door iets wat ik las of iets wat tegen me werd gezegd. In ieder geval waren er teveel inspirerende momenten om dat toeval te laten zijn. Anders gezegd: gedurende het schrijven van dit boek heb ik afgeleerd om te geloven dat toeval bestaat. Bijna elk woord in dit boek leek te worden gestuurd door een onzichtbare hand die de regie over het verhaal had. Ik kreeg in het moment dat ik bezig was met mijn manuscript de juiste informatie door.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *