De Federal Reserve

Gerelateerde afbeelding

“De Federal Reserve werd in december 1913, zéér tegen de zin van het Congres en het Huis van Afgevaardigden, opgericht. Dat gebeurde in het geniep, toen de meerderheden van het Congres en het Huis van Afgevaardigden op kerstverlof waren. President Woodrow Wilson bekrachtigde de oprichting nog vóór de verlofgangers terug waren gekeerd van hun kerstverlof, waardoor de oprichting van de FED een voldongen feit was en niet meer kon worden teruggedraaid. Zoals je al hoort, is destijds de overdracht van de macht om geld te scheppen aan een groepje inhalige bankiers verre van zuiver verlopen. Later zou president Wilson spijt krijgen van deze overhaaste bekrachtiging en hij heeft publiekelijk het volgende verklaard: ik ben een hoogst ongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is nu namelijk gecentreerd. Daardoor is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in handen gekomen van een paar mannen.” “Hoe hebben zij dan de macht?,” vraag ik. De macht van de llluminati intrigeert me enorm. “Binnen een economisch systeem is het belangrijk wie er bevoegd is om geld uit te geven. Dat hadden John F. Kennedy en zijn staf al snel door. Die taak was tot dan toe exclusief voorbehouden geweest aan de FED. Door Executive Order nummer 11110, die in juni 1963 door de president is ondertekend, kreeg het ministerie van Financiën de mogelijkheid om zelf geld uit te geven, buiten de FED om. De nieuwe dollars werden uitgegeven op basis van de onderliggende waarde in zilver. De FED werd door de maatregel van Kennedy feitelijk buitenspel gezet als monopolist van het drukken van de Amerikaanse dollar. Dat is ook het motief van de moord op John F. Kennedy geweest in kantoorruimte schiphol mijn ogen. Met één pennenstreek had John F. Kennedy zijn doodvonnis vastgelegd, omdat hij de FED met zijn wet buitenspel had gezet. De executie werd vijf maanden later op 22 november 1963 uitgevoerd in Dallas door Lee Harvey Oswald. De moordenaar werd enkele dagen later door Jack Ruby neergeschoten. Zo ontstond het mysterie rondom de moord op John F. Kennedy. In het regeringsvliegtuig dat het stoffelijk overschot van Kennedy naar Washington terugbracht, legde vice-president Lyndon B. Johnson de eed af. Een van de eerste presidentiële orders die hij heeft uitgevaardigd, was het ongedaan maken van Executive Order 11110 , waardoor de Federal Reserve het recht op geldcreatie terugkreeg. Het niets ontziende genootschap de llluminati had zijn macht weer teruggekregen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *