De scheiding tussen beleid en uitvoering

Gerelateerde afbeelding

De scheiding tussen beleid en uitvoering kan er ook toe leiden dat het draagvlak voor een bepaalde strategie die in de top ontwikkeld wordt niet op de werkvloer bekend of gedragen wordt. Bovendien wordt de top vaak belast met coördinatietaken die dieper in de lijn kunnen worden uitgevoerd.
Disfuncties in de topstructuur De genoemde disfuncties van de steile topstructuur kunnen de kantoorruimte huren amsterdam aanleiding vormen voor een verplatting van de top. Het decentralisatieproces dat bij veel grote organisaties in gang is gezet, wordt vaak gefrustreerd door tussenliggende lagen. Taken en bevoegdheden kunnen slechts moeizaam worden afgebakend. Het management van de decentrale eenheden eist uitgebreide bevoegdheden en de benodigde middelen ter realisatie van zijn bredere taken, maar het management en de staf van de tussenliggende divisie willen overzicht houden, coördineren en inhoudelijk blijven sturen. Dit ondervonden Elsevier, NBM-Amstelland en Akzo in toenemende mate na de invoering van kantoorruimte huren rotterdam de business units in de verschillende divisies. Aangezien de business units ernaar streven zo zelfstandig mogelijk te opereren, creëren ze vaak dezelfde staffuncties als de top. Door de toename van de managementcapaciteit op decentraal niveau neemt de toegevoegde waarde van de direct bovenliggende lagen af. Als er in de top veel lagen zijn, is het risico groot dat de business units gefrustreerd worden in de realisatie van de resultaten; alle naast hogere lagen bemoeien zich met de plannen. Business unit-managers zijn dan drukker met ‘intern verkopen’ dan met de externe markt. De kans bestaat zelfs dat de business units onderling gaan rivaliseren en daardoor gemeenschappelijke kansen onvoldoende benutten. Voor NBM-Amstelland, een grote bouwmaatschappij die ontstaan is uit een aantal fusies, was dit een belangrijke aanleiding voor verplatting.
Ruis, vervorming en verlies van informatie zijn veelvoorkomende verschijnselen die de besluitvorming in organisaties met een steile top frustreren. De top wordt onvoldoende geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen op kantoorruimte huren eindhoven business unit-niveau en de besluitvorming verloopt over te veel schijven. De slagvaardigheid van de organisatie wordt daardoor belemmerd.
Structuuringreep als instrument voor effectiviteitsverbetering
Voor organisaties die beter willen aansluiten op de veranderingen in de externe omgeving staan verschillende mogelijkheden open. Ze kunnen gaan diversifiëren of globaliseren. Ze kunnen kwaliteitstrajecten uitzetten, een opleidings- en scholingsprogramma opzetten of kostenreductieprogramma’s ontwikkelen. Maar ze kunnen ook opnieuw kijken naar de kantoorruimte huren utrecht besturing van hun organisatie. Meestal leidt dit tot verandering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het management. In feite praten we dan over wijzigingen in de structuur van organisaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *