Synergie bij fusie

Gerelateerde afbeelding

Vooral synergiewinst in kaas Reorganisaties Friesland Coberco moeten rendement verbeteren Vier zuivelcoöperaties fuseerden tot Friesland Coberco Dairy Foods. Dat moest vooral leiden tot een efficiënter bedrijf. Tegelijk was ook duidelijk dat de productiecapaciteit moest worden teruggebracht. Aangezien kantoorruimte huren amsterdam de kaasdivisie de grootste is -tweederde van de 5,2 miljard kilogram melk die de leden/veehouders jaarlijks leveren wordt gebruikt voor de productie van kaas -zou de ‘synergie’ vooral in deze divisie moeten worden gezocht. Dat leidde ertoe dat de kaasfabriek in Staphorst als eerste zijn deuren sloot. Daarna verdwenen er nog zeven.
Bron: Het Financieele Dagblad, 22 mei 1998 (bewerkt)
De reorganisatie bij Frico Cheese is onderdeel van een langetermijnplan. De concentratie van kaasfabrieken op minder locaties biedt grote kostenvoordelen. ‘De technologie schrijdt voort, er worden nieuwe systemen ontwikkeld. De kantoorruimte huren rotterdam wereld beweegt en wij moeten meebewegen. je hebt in kaasfabrieken een bepaalde schaalgrootte nodig om efficiënt te kunnen produceren.’ Produceerde een kleine kaasfabriek in het verleden nog tussen de 5000 en 6000 ton kaas per jaar, tegenwoordig zijn er productielijnen die goed zijn voor tussen de 30 000 en 50000ton”.
Synergie kan worden bereikt doordat de combinatie van oude en nieuwe activiteiten lagere kosten met zich meebrengt, en bijvoorbeeld ook doordat tijdwinst kan worden geboekt. In bepaalde gevallen is het van groot belang als eerste met bepaalde artikelen op de markt te komen, omdat dan de winstmarges nog hoog zijn en nog niet worden aangetast door een felle concurrentie. In een latere fase, als de concurrentie toeneemt, zal de productiesynergie belangrijker kunnen gaan worden. Van belang is een duidelijk beeld te hebben kantoorruimte huren eindhoven omtrent de vraag of men een innovator wil zijn – waarbij synergie in de beginfase van groot belang is – of een volger van nieuwe ontwikkelingen, waarbij productiesynergie zwaarder zal wegen.
negauef Synergie kan ook negatief zijn, in die zin dat een bepaalde combinatie duidelijk nadelige gevolgen kan hebben. Denk aan bedrijven die voorheen op de industriële markt actief waren en besloten ook consumentenproducten te gaan voeren. De kenmerken en de eisen van deze twee markten zijn dermate verschillend, dat bedrijven die pogen de consumentenmarkt te veroveren met een industriële marketingbenadering de plank volledig zullen misslaan. In dat geval is er dan duidelijk geen synergie.
Synergie bij fusie wordt zelden gerealiseerd. In 5 0 tot 7 0% van de gevallen leven fusie zelfs een negatieve aandeelhouderswaarde op. Synergie ontstaat pas als de samenstellende vlucht in fusie delen echt bij elkaar passen en op zichzelf effectief zijn. Een vlucht in fusie kan nimmer met mythe van synergie de mythe van synergie worden geïdealiseerd en tot succes worden gebracht, denk kantoorruimte huren utrecht onder andere aan de mislukking van Bols-Wessanen, KNP-BT en Vopak. Ook geldt dat synergie op basis van gelijkwaardige integratie alleen mogelijk is als de samenstellende delen daadwerkelijk ook gelijkwaardig zijn. Als dit niet het geval is, ontaardt de zogenaamde samenwerking in een machtsstrijd als een van de partijen eigenlijk superieur is, denk aan Daimler-Chrysler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *