Sterkte/zwakteonderzoek

Gerelateerde afbeelding

Sterkte/zwakteonderzoek is te zien als een methode van systematische bepaling van de uitgangssituatie ten behoeve van de planning in een organisatie. Het doel van dit onderzoek is in wezen tweeledig. In de eerste plaats kan het tekorten of zwakten in de bekwaamheden aan het licht brengen die verbetering op korte termijn behoeven om bestaande activiteiten beter te kunnen kantoorruimte huren amsterdam laten verlopen. In de tweede plaats kunnen sterke punten worden aangegeven die mede de richting kunnen aangeven waarin de organisatie bij uitbreiding van activiteiten moet zoeken. Een organisatie moet daarbij zoveel mogelijk de sterke punten uitbuiten. Hierbij is overigens te bedenken dat ‘sterk’ respectievelijk ‘zwak’ steeds een relatief oordeel weergeven. Het sterkte/zwakteonderzoek kan op twee complementaire wijzen worden kantoorruimte huren rotterdam uitgevoerd, namelijk vanuit de functionele gebieden en vanuit de resultaten en de ontwikkeling daarvan.
Benadering vanuit de functionele gebieden Een veel gehanteerde aanpak van het sterkte/ zwakteonderzoek start vanuit de verschillende functionele deelgebieden functionele kantoorruimte huren eindhoven deelgebieden. Daarbij wordt de organisatie bekeken vanuit de bestaande functionele afdelingen, eventueel aangevuld met de functionele gebieden die niet aan één specifieke afdeling zijn toe te rekenen. Het is nuttig gebleken bij het sterkte/ zwakteonderzoek in ieder kantoorruimte huren utrecht geval aandacht aan de volgende functionele gebieden te besteden en deze te scoren op een schaal variërend van zwak tot sterk (zie figuur 4.5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *