Imago en identiteit

Gerelateerde afbeelding

Een organisatie moet steeds aan de externe en interne belanghebbenden verantwoording afleggen kantoorruimte huren amsterdam omtrent haar functioneren. De belanghebbenden kunnen dan op grond van verstrekte informatie beoordelen of zij in de toekomst hun bijdrage aan de organisatie willen blijven leveren. Vormen van verslaggeving en verantwoording zijn: jaarrekening, sociaal jaarverslag en Arbojaarverslag. Elke samenleving kan blijven functioneren doordat de
leden van die samenleving zich houden aan geschreven en ongeschreven regels, zoals wettelijke regels en regels van de algemeen geaccepteerde groepsmoraal. Nieuwe kantoorruimte huren rotterdam technieken, opgedane ervaringen, zoals milieuvervuiling en digitale opslag van privacygevoelige informatie, kunnen leiden tot wijzigingen in een algemeen geaccepteerde groepsmoraal. Individuele morele opvattingen kunnen afwijken van de ‘heersende’ groepsmoraal. Variaties en ontwikkelingen in de algemeen geaccepteerde moraal brengen voor managers, interne en externe belanghebbenden van een organisatie de vraag met zich mee: Wat is behoorlijk management? Het systematisch aandacht geven aan deze vragen kantoorruimte huren eindhoven wordt organisatie- ofwel bedrijfsethiek genoemd.
Het is mogelijk dat men in de maatschappelijke omgeving anders tegen een organisatie aankijkt (imago) dan de eigen organisatieleden doen (identiteit). Imago en identiteit moeten in principe in overeenstemming zijn. Als deze twee te veel uiteenlopen, kan de communicatiefunctie een bijdrage tot verbetering leveren.
Aan het slot van het hoofdstuk hebben we aandacht geschonken aan een plotselinge en ongewenste verandering in de relatie organisatie – omgeving: een crisis. Een crisis is onvoorspelbaar in aard en intensiteit. Sleutelwoorden bij het omgaan met een crisis zijn: crisisplan en communicatie met interne en externe partijen. Een manager moet weet hebben van de macro-omgevingsfactoren, alsmede op de hoogte blijven van de hiervoor genoemde kantoorruimte huren utrecht ontwikkelingen. Tegelijkertijd werkt men als manager altijd binnen en vanuit een organisatie. De vraag die dan opkomt is, wat die ene organisatie precies wil bijdragen aan de maatschappelijke omgeving. Dat is de vraag naar de doelstelling en strategie van een organisatie, en voor behandeling van die vraag hebben we hoofdstuk 4 gereserveerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *